Strona główna

Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności pozyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu IIA (Institute of Internal Auditors), ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz standardami kontroli określonymi przez Ministra Finansów.

Studia adresowane są głównie do kierowników jednostek, audytorów, księgowych, finansistów, kierowników działów kontroli wewnętrznej, osób zainteresowanych wprowadzeniem do praktyki podmiotów gospodarczych nowoczesnego auditingu i systemu kontroli wewnętrznej, a także do przedstawicieli działów audytu wewnętrznego zarówno w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych jak i w instytucjach finansowych.

Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce utworzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego będą prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.