Rekrutacja

Warunki rekrutacji
Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ramach 15 zjazdów i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Przy ubieganiu się o przyjęcie należy złożyć w terminie do 20.09.2013 roku następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie adresowane do Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych,
  • kartę kandydata,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem studiów podyplomowych,
  • 1 fotografia (format legitymacyjny),
  • dowód wpłaty opłaty wpisowej (500zł),
  • dowód wpłaty za I semestr (2250zł) do 20.09.2013 r.
REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pdf
Podanie doc
Karta kandydata doc
Kwestionariusz osobowy doc
Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem studiów podyplomowych doc
Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych pdf

O przyjęciu na Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc wynosi od 40 do 60.
Kwalifikacja odbędzie się według kolejności złożenia wymaganych dokumentów i wniesienia opłaty za I semestr w wysokości 2250 zł. Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymują po zamknięciu listy przyjętych. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji oraz podpisaniu umowy o świadczeniu usług edukacyjnych Po wyczerpaniu limitu miejsc w okresie rekrutacji dokumenty i wpłaty będą zwrócone.
Studia rozpoczynają się w październiku 2013 roku a kończą we wrześniu 2014 roku.

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Praktyce
w roku akad. 2013/2014

Zjazd Zjazd Sala
I. 12-13.10.2013
II. 26-27.10.2013
III. 16-17.11.2013
IV. 30.11.-01.12.2013
V. 14-15.12.2013
VI. 04-05.01.2014
VII. 18-19.01.2014
VIII. 01-02.02.2014
IX. 15-16.02.2014
X. 01-02.03.2014
XI. 15-16.03.2014
XII. 29-30.03.2014
XIII. 12-13.04.2014
XIV. 10-11.05.2014
XV. 24-25.05.2014
Egzamin 14.06.2013