Warunki ukończenia

Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce kończą się uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz zdaniem egzaminu końcowego, składającego się z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne oraz obrony pracy dyplomowej. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych (w skali dostateczny, dobry i bardzo dobry) jest ustalana jako średnia oceny z egzaminu końcowego, umiejscowiona w ramach przedziałów ocen, określonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają

ŚWIADECTWO UKONCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRAKTYCE

według wzoru ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 103. 1993r).

Opłata za wydanie świadectwa wynosi 30 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto SGGW w PKO S.A. Oddział w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166
nr 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 + nazwisko i imię słuchacza studiów oraz studia audytu wewnętrznego
Świadectwa muszą Państwo odebrać osobiście po wylegitymowaniu się dowodem osobistym i dostarczeniu dowodu wpłaty.